11. februára

Enviro workshopy v A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR! Deadline na registráciu v nedeľu 20.2. o 16:00

Zaujímajú ťa témy environmentálnej udržateľnosti? Chcel/a by si sa venovať udržateľnej móde? 

A4 Vám prináša sériu workshopov v oblasti environmentálnej udržateľnosti určené pre mladých ľudí od 16 do 20 rokov

 

 

 • Získavanie financií pre iniciatívy v oblasti environmentálnej udržateľnosti
 • vnímať dôležitosť hmotných zdrojov pre zabezpečenie projektu/organizácie venujúcej sa oblasti environmentálnej udržateľnosti 
 • udržateľne zaobchádzať s hmotným a technickým zabezpečením
 • pomocou skúsenejších spolupracovníkov a rovesníkov zostaviť rozpočet vlastnej iniciatívy, či projektu
 • hľadať a nájsť zdroje pre zrealizovanie vlastnej iniciatívy v oblasti udržateľnosti

Termín: 1.3.2022 16:00 – 17:15 hod. Registrácia do 28.2.

 

 • Flexibilita a agilnosť pri realizácii aktivít v oblasti environmentálnej udržateľnosti
 • uvedomiť si, že iné prístupy a názory môžu byť cenné, čo môže viesť aj k zmene vlastného názoru alebo správania (špeciálne v oblastiach udržateľnosti, zero waste, zmierňovania klimatických zmien, a pod.)
 • preukazovať rešpekt a otvorenosť voči rôznym (aj odlišným) názorom alebo myšlienkam (presvedčenie o správnosti byť vegánom nenanucovať mäsožravcovi, a pod.)
 • prejaviť záujem o získanie informácií alebo vysvetlení potrebných pre pochopenie neustále sa dejúcich zmien (napr. vedecké podklady týkajúce sa klimatických zmien a potrebné argumentačné schopnosti o nich hovoriť s inými)

Termín: 7.3.2022, 15:30 – 17:15 hod.  Registrácia do 6.3.

 

 • Práca s kontaktmi v oblasti environmentálnej udržateľnosti
 • nadviazať kontakt a položiť základ spolupráci v oblasti udržateľnosti bez výrazných ťažkostí
 • účinne prekonávať prekážky v získavaní nových a udržaní existujúcich kontaktov z oblasti udržateľnosti a príbuzných oblastí
 • naučiť sa rozumne využiť svoje kontakty na realizáciu zelených aktivít 

Termín: 21.3.2022, 16:00 – 16:50 hod. Registrácia do 20.3.

 

Lektorka: Gabriela Mezeiová, fanúšička udržateľnej módy a nadšenkyňa neformálneho vzdelávania. Z týchto dôvodov založila spolu so skupinou ľudí Slovak Eco Quality, lokálnu komunitnú neziskovú organizáciu na podporu rozvoja zelených kompetencií a šírenia konceptu obehovej ekonomiky.

 

Účasť je bezplatná, workshopy sa konajú v A4 – priestore súčasnej kultúry na Karpatskej 2 (budova YMCA). 

Kapacita je obmedzená, na každý workshop sa treba registrovať na workshop@a4.sk.