12. augusta

A4ka ide hore – vylepšujeme priestor súčasnej kultúry!

Už 16 rokov vytvárame priestor pre novú umeleckú tvorbu. Ročne pripravíme okolo 300 podujatí – kvalitných divadiel, koncertov či diskusií s návštevnosťou 10 000 ľudí. Počas svojej existencie sme čelili viacerým výzvam a teraz sme si dopriali ďalšiu. Návštevnícky komfort plánujeme vylepšiť vytvorením multifunkčnej sály prepojenej s novým priestorom kaviarne prístupnej priamo z ulice. Pozrite si video našej kampane, podporte nás a vyberte si z našich darov.

 

O A4

A4ka je jedným z historicky prvých nekomerčných kultúrnych centier na Slovensku. Počas celého obdobia existencie sme čelili viacerým výzvam, vrátane vynútených zmien adries svojho pôsobenia. Aj napriek tomu sme boli schopní verejnosti stále predstavovať jedinečné prejavy súčasného umenia v oblastiach hudby, divadla, nových médií či súčasného tanca.

Keďže naše vnímanie kultúry sa neobmedzuje len na jej umelecké výstupy, už roky prinášame aj rôzne vzdelávacie či diskusné programy, prostredníctvom ktorých sa pokúšame reflektovať vývoj v spoločnosti. Aktívne sa snažíme ovplyvňovať verejné politiky v oblasti kultúry na miestnej aj národnej úrovni, čím prispievame k vytvoreniu priaznivého prostredia pre všetkých aktérov pôsobiacich v tejto sfére.

  

 

Naša kultúrna a umelecká vízia, aj keď ju sústavne podrobujeme kritickej reflexii, je jasná. Radi by sme ju podporili aj naplnením svojej vízie priestorovej. A4 už niekoľko rokov pôsobíme v historickej budove YMCA, kde sa nám podarilo stabilizovať a preto má silný potenciál na ďalší rozvoj. Vzhľadom na skutočnosť že sme nekomerčným a neziskovým subjektom, do veľkej miery odkázaným na podporu z verejných a súkromných zdrojov, uchádzame sa o vašu priazeň a podporu, bez ktorej by sme takto náročný projekt nezvládli.

 

O projekte

Projekt rozšírenia priestoru a dispozičných zmien možno rozdeliť do dvoch ústredných línií. Hlavným zámerom je vznik menšej multifunkčnej sály (hlavná sála kultúrneho centra je situovaná v suteréne), vedľajším vznik novej časti kaviarne a jej rozšírenie do prednej časti budovy, hneď vedľa hlavného vstupu do objektu. Vyzbierané peniaze budú použité na rekonštrukciu priestorov, ktorá zvýši komfort návštevníkov a zároveň rozšíri programovú ponuku.

 

 

Na čo budú použité vaše dary?

Vytvorenie multifunkčnej sály:

  • odhlučnenie okien
  • realizácia pódia
  • inštalácia osvetlenia
  • výroba a inštalácia dvoch párov zvukotesných dverí
  • inštalácia nového elektrického a vodovodného vedenia
  • zakúpenie nového mobiliáru (stoličky)
  • celková rekonštrukcia priestorov (podlaha, nová maľovka)
  • nové toalety prístupné priamo z úrovne multifunkčnej sály
  

 

Malá sála

Nová sála je plánovaná v priestore súčasnej kaviarne. Presunutím časti kaviarne do prednej časti budovy tu vznikne nerušený priestor vhodný na menšie hudobné, divadelné či vizuálne performancie, diskusie, prednášky, premietania, tvorivé dielne a pod. Súčasťou rekonštrukcie bude aj nákup nového mobiliáru (stoly/stoličky), vytvorenie malého pódia, odhlučnenie okien a inštalácia zvukotesných dverí. Vďaka šikovným dispozičným zmenám sa aj náš vstupný priestor pred novou malou sálou celkovo zväčší, prevzdušní a zmodernizuje. Výrazným pozitívom bude aj sprístupnenie nových toaliet pre návštevníčky a návštevníkov priamo dostupných z úrovne kaviarne a malej sály.

 

FB EVENT

Podporiť nás môžete na StartLabe.

Vopred ďakujeme!