07. októbra

Cyklus prác Konštrukcia

Piatkový večer sa bude v A4 opäť vernisážovať – uvidíte výstavný cyklus prác Konštrukcia, ktorý je duálnym pohľadom spoločnej témy bratov Žovincovcov a live-act trenčianskeho Maroša Saba aka Abnormala.
Koncept našej práce je postavený na potrebe človeka “konštruovať”.Pre techniku grafickej monotyp tlače sme použili súčiastky z bicyklov a motorov aut, ktoré sú súčasťou komplexnej konštrukcie funkčnosti “stroja”. Ku konštrukciam “stroja”prirovnávam náboženské a politické štruktúry a dogmy, ktorých fungovanie a fundamentálne princípy destabilizujú spoločnosť trieštia ju na komunity a vytvárajú negatívny obraz o konkrétnych krajinách.

Cyklus našich grafik je apelom na inteligenciu, vzdelanie, schopnosť racionálne reflektovať a fundovane argumentovať, čo môže zabrániť kompletizácií týchto politicko-náboženských konštrukcií a eliminovať tak dôsledky obmedzujúce slobodu a informovanosť jednotlivca.
Grafické tlače vo svojom vizuále, ponúkajú pohľad na človeka ako konštrukt doby vyhotovený zo súčiastok motorov aut,bicyklov a roentgenových snímkov a sú pre mňa stelesnením konštrukcie “stroja”-pravidiel náboženstva a politiky zakorenené v človeku. História presýtená ich tlakom a kontrolou vytvorila populáciu s ťažko menitelnými dedičnými náboženskými črtamy a aj napriek inteligencií sa človek len veľmi ťažko oprosťuje od ich vplyvu. Technická súčiastka sa pre mňa stáva symbolickým fragmentom súkolia a osobnosť človeka chápem ako jej ekvivalent, ktorý môže prispieť svojim charakterom ku kompletizácií negatívnej alebo pozitívnej “konštrukcie” v prospech alebo neprospech spoločnosti.
Keďže tento cyklus prác je duálnym pohľadom spoločnej témy, obsahuje 2 série. Ďalšia z nich sa zaoberá konštrukciou osobnosti : balancom medzi racionalitou a iracionalitou, realitou a virtualitou , informovanosťou dezinformovanosťou a schopnosťou človeka orientovať sa v globálnom priestore týchto pojmov, hľadať v nich správne orientačné indície a vystríhať sa tak štruktúram rozvracajúcim osobnosť človeka.

Výtvarný výstup: cyklus grafických tlačí a videoprojekcia.
Zovinec Bros.

Cyklus prác je duálnym pohľadom spoločnej témy bratov Žovincovcov. Zovinec Bros. – Jozef (1981) a Martin (1982) – sú výtvarníci reflektujúci súčasné sociálne témy v multižánrovej tvorbe. Vo svojej práci sa venujú animáciam, grafike, videu, inštaláciam s konceptuálnym prístupom, prezentované v klasických a nových médiach.

Viac:http://www.a4.sk/program/2013-10-11-21-00