29. septembra

Cynicky poetické podobenstvo zo života jednej hotelovej izby

Svoj divadelný program v okóbri odštartuje SkRAT inscenáciou Nemusím veĺa, stačí dobre. Už v utorok 7. okóbra sa tešte na cynicky poetické podobenstvo zo života jednej hotelovej izby, ale tiež poeticky cynické rozprávanie o tom, čo všetko sa malo a z rôznych príčin sa neudialo v priestore, v ktorom sa schádzajú ľudia mnohých tvárí, rôznych pohlaví a rozdielneho spoločenského a iného postavenia s jediným zámerom – urobiť si dobre. S podporou MK SR.

http://www.a4.sk/program/2014-10-07-20-00