nov

30

utorok o 20:00

Keď vám padne sánka – najsilnejšie jednozáberové scény

Už – už čakáte strih, zásah filmového jazyka. On však neprichádza. Filmové scény zrazu ožívajú vrytme presne pripravenej choreografie hercov akameramana. Niekedy sa objavia nečakane, alebo sú formálnou amyšlienkovou súčasťou diela vo svojej podstate. Majú svoj výnimočný časový status, uzavretosť ašpecifickú naratívnu schému. Sú akýmisi malými filmami vnorenými do celku fikcie. Sú fascinujúce, obdivuhodné, nezabudnuteľné. Jednozáberové scény, ktoré sa stali pozoruhodnou súčasťou umeleckých, ale ajtechnických dejín kinematografie, predstaví šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Konečný.