jún

24

piatok o 20:00

Life Visual News

Séria štyroch performance Life Visual News zakončí sezónu v A4 synchronizovaným prúdom obrazovo-zvukových improvizácií. Živý vizuál, pri ktorom tvorca generuje a improvizuje s premietaným obrazom v reakcii na hudbu a naopak, sa vymyká komerčnému či klubovému VJ-ingu a presahuje do pohyblivej výtvarnej hry, inštalácie, koncertu alebo filmovej zábavy. Večer zakončia ako inak Djs.

Program:

Stocznia

vizuál_Dušan Urbanec /CZ/

audio_Markéta Cilečková /CZ/

Audiovizuální performance, propojení paraelních světů zvuku a obrazu umožněnuje konstelace světelných partitur, vycházejících z audiovizuálních procházek po polích field recordingu.

Projekt tvoří zvuková experimentátorka a studentka fakulty výtvarných umění v Brně Markéta Cilečková, která od roku 2007 pracuje převážně metodou field recordingu s jeho přesahem do elektronické hudby a zvukových instalací.
A videopacient Dušan Urbanec, člen legendárního zlínskeho zoskupení Moire a Opuka, ktoré stáli pri zrode živého vizuálu v Čechách.

LINK:
http://www.youtube.com/user/Stocznia736#p/u/0/sIkdo1vLdgc

http://marketacileckova.com/
http://www.youtube.com/user/Stocznia736
http://www.moire.cz/

Reciprocity

vizuál_Chaosdroid /RO,SK/

audio_Pstmn /SK/

Projekt začal ako “invisible cities”, performance skúmajúce nekonečné zvuky a pohyby mesta. Ale tak, ako človek odhaľuje skutočnosť po vrstvách zakaždým, keď vyjde von čo len na prechádzku, mutuje aj podoba predstavenia a vždy, keď naberá konkrétnejšiu podobu, objavujú sa nové zvuky, obrazy a možnosti. Nemáme preto presnú predstavu aké mesto vytiahneme z mentálnych a emocionálnych máp tentokrát. Môže byť zaprášené, ukričané a špinavé, bude hrať všetkými farbami asfaltu alebo sa povznesie nad úroveň dvojčíselných poschodí a jeho rýchlosť určí vietor a tep samovraha. Pstmn ho zachytáva do koláže posplietanej z ruchov a nahrávok podliatych tympanickými vlnobitím ulíc, chaosdroid generuje abstraktné betónové horizonty, vrství ich, rozhýbava budovy a vibruje celým mestom. To ktoré sa objaví je práve také nestále a prchavé ako prúd núl a jednotiek v našich počítačoch a kontroleroch.

chaosdroid = dreamdriven speedmachine, governed by “do”,”know” and “move”, user of processing, wine, ink, type, hand made lenses and spy cameras, light worshipper and night music addict.

pstmn = roof climber, bokeh lover and kind of a messenger obsessed with fixing things, knob-twisting and re-use, mind bender and suncatcher.

http://vimeo.com/chaosdroid

Noisy walking

vizuál_Andrej Kolenčík /SK/, Veronika Obertová /SK/

audio_ Blu /BR/

Mladá scéna animovaného filmu sa vydáva na odvážnu plavbu improvizovaným obrazom. Admirál a Berta prvý krát na spoločnej lodi. Admirál režíruje videoklipy, Berta režíruje videoklipy.Admirál robil VJ-ing 3 krát, Berta 0 krát.Spoločne budú robiť Vj-ing prvý krát. Neboja sa. Spoza oceánu ich prišiel hudobne doprevádzať brazílsky improvizátor Blu. Projekcia bude symbiózou dvoch kresieb v reálnom čase, ktoré budú vznikať v zosieťovaných počítačoch vo vlnáchzvukov ukradnutých z Bratislavy, Brna a Banskej Štiavnice.

http://vimeo.com/kolencik

http://vimeo.com/obertova

http://soundcloud.com/blusound

Onomatopoeia

vizuál – Akile Nazli Kaya /TR/

audio – Honza Kulka /CZ/

Technologický minimalizmus s meditatívnym zážitkom, v ktorom počuť obraz a vidieť zvuk, predstaví projekt dvojice Jana Kulku – animátora, autora experimentálnych filmov a hudobníka v jednej osobe a tureckej animátorky a grafičky Akile Nazli Kaya. Živá analogová audiovizuálna performance v troch dejstvách je tvorená pomocou svetelného lúča meotaru, ľudského hlasu a an/organických objektov ako semienka, listy, voda, olej, tuš, ktoré sa rozpohybujú v rytme zvukových vĺn.

www.vimeo.com/nkaya

http://vimeo.com/20371075

Na otvorenie sezóny letných búrok a tornád zahrajú Djs.