okt

19

piatok o 20:00

Festival autorského divadla PRO-TÉZA // STOKA: POKUS (SK)

|

Réžia B. Uhlár, účinkujú M. Kollár, B. Mosný, L. Petrušová a iní, výtvarná spolupráca M. Struhárová, videosekvencie B. Uhlár

Blaho Uhlár je v slovenskom divadelnom vedomí nezmazateľne zapísaný ako iniciátor alternatívneho divadla Stoka. Svoju najnovšiu video-divadelnú inscenáciu Pokus zrealizoval so skupinou študentov VŠMU. Je retrospektívou jeho bojov o divadelné priestory, ale aj úvahou nad postavením umelca v spoločnosti. Nachádzame v ňom prvky dokumentu i smutnej reality šou, ktorej je Uhlár režisérom i protagonistom zároveň. Pozýva nás do svojho improvizovaného bytu v priemyselnom areáli Cvernovky, čakajúceho na zbúranie investormi. Videodivadelné predstavenie sa pokúša nájsť duchovné korene javiskovej tvorby v agresívnom prostredí moci, ktorej bytostnou podstatou je despiritualizácia človeka.

Festival Pro-téza je súčasťou európskeho kultúrneho projektu ||||)) ||||\|||| //\ Development of New Art |||| Continuum 2011 – 2013

|