nov

28

streda o 18:00

NOVÉ MÉDIÁ A KREATÍVNY AKTIVIZMUS III

Johannes Grenzfurthner:Context Hacking: Some Examples of How to Mess with Art, the Media System, Law and the Market

Galéria Enter uvádza tretiu zo štyroch panelových diskusii zameraných na hľadanie prieniku technológií, umenia, kreativity, aktivizmu so sociálnym kapitálom vedy a umenia.

Pojem “context hacking”, tak ako jeho staršia mimetická príbuzná “communication guerrilla” sa vzťahuje k nekonvenčným formám komunikácie a/alebo intervencie do konvenčnejších procesov komunikácie. Context hacking je špecifický štýl politickej akcie čerpajúci z pozorovania paradoxov a absurdít moci, využívajúc ich ako odrazové body pre intervencie, pohrávajúc sa reprezentáciami a identitami, odcudzením a over-identification (pozn.: pre-identifikovanosťou, prehnanou identitou). Johannes Grenzfurthner odprezentuje niekoľko projektov od monochromu, medzinárodne operujúceho viedenského kolektívu, ktorý sa od 1993 zaoberá technológiou, umením a filozofiou. Zameriava na zvláštny mix proto-estetických periférnych prác, pop-postojov, subkultúrnych vied a politického aktivizmu. Svoju misiu vykonáva všade, ale hlavne “in culture-archaeological digs into the seats (and pockets) of ideology and entertainment.” (v kultúrno-archeologickom prekopávaní sa do kresiel – a vrecák – ideológií a zábave/zábavnéného priemyslu).

Tags: digital art practice, subverting communication processes, cultural subversion, viral communication, creativity

http://entergallery.eu/nmaca/

Johannes Grenzfurthner je rakúskym umelcom, spisovateľom, kurátorom a riaditeľom. Je zakladateľom a riaditeľom medzinárodne pôsobiacej umelecko – teoretickej organizácie monochrom. Je profesorom umenia a teórie umenia na univerzite aplikovaných vied v Grazi. Vedie San Franciský festival “Arse Elektronika”, ktorý mimo iného hosťuje festival koktailových robotov “Roboexotica“, konajúci sa vo Viedni a San Franciscu. Momentálne pracuje na svojom prvom filme “Sierra Zulu”. Prednášal na SXSWi, O’Reilly ETech, FooCamp, Maker Faire, HOPE, Chaos Communication Congress, Google (Tech Talks), ROFLCon, Ars Electronica, Transmediale, Influencers, Mozilla Drumbeat Barcelona, alebo na Neoteny Camp Singapore. On sám a jeho projekty boli spomenuté v New York Times, Liberation, Spiegel, San Francisco Chronicle, CNN, Reuters, Slashdot, Boing Boing, New Scientist, The Edge, LA Times, NPR, ZDF, Gizmodo, Wired, Süddeutsche Zeitung, CNet, alebo Toronto Star. Medzi najčastejšie sa objavujúce témy v Johannesových umeleckých a teoretických prácach patrí súčasné umenie, aktivizmus, performance, humor, filozofia, postmoderna, teória médií, cultural studies, sex tech, popular culture studies, science fiction a diskusie o copyrighte.

http://www.monochrom.at/