dec

16

pondelok o 20:00

VLNA NAŽIVO 2013: RAFAEL SPREGELBURD – EXTRAVAGANCIA

VLNA NAŽIVO 2013: každý festivalový deň: 6 € / 4 €

Účinkujú P. Fornayová, Ľ. Bukový
Textová inštalácia podľa divadelnej hry súčasného argentínskeho dramatika, predstaviteľa tzv. „nového argentínskeho divadla“, jedného z najviac inscenovaných súčasných hispánskych autorov. Rozvíja tému výstrednosti prostredníctvom nosného príbehu troch sestier, ktorých prítomnosť je determinovaná dávnym rozhodnutím ich rodičov. Vznik predstavenia podporilo MK SR.
https://www.facebook.com/events/1455159261377905/