feb

08

sobota o 20:00

PETRA FORNAYOVÁ – OBJEKTY VÝSKUMU – premiéra

predpredaj vstupeniek

Koncept P. Fornayová, P. Šulej, réžia, choreografia P. Fornayová, účinkujú S. Ferienčíková, J. Tereková, hudba L. Chuťková, video A. Hanuljak, vizuálny dizajn J. Ptačin
Predstavenie pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov a dojmov pod vplyvom rôznych typov informácií. Pýta sa na možnosť objektívneho posudzovania diela, racionálneho verzus emotívneho vnímania. Výrok kanadského filozofa a špecialistu na komunikačné teórie Marshalla McLuhana “médium je posolstvo” patrí medzi klasiku – médium sa vkladá do správy, do posolstva, vytvárajúc tak symbolický vzťah, ktorým médium ovplyvňuje spôsob, ako je správa vnímaná. Vznik predstavenia podporený MK SR.

FB event:http://on.fb.me/LcI81k