máj

15

štvrtok o 18:00

DOMOV JE DOMOV

Dokument ukazuje príbeh rómskych obyvateľov Krásnohorského Podhradia, ktorí sa opätovne snažia dosiahnuť rovnaké postavenie a sociálnu akceptáciu.
Príbeh načrtáva históriu multikultúrneho prostredia dediny a regiónu, náhle zasiahnutého zdanlivo nesúvisiacim momentom, požiarom hradu, a v širšom kontexte pomenúva súčasné otázky, ktorým Rómovia na Slovensku čelia.
V poslednom období, následne po požiari hradu Krásna Hôrka v roku 2012, sa priľahlá obec stala dejiskom niekoľkých protirómskych protestov a incidentov. Dôvodmi boli spory o pozemky, ktoré, hoci obývané Rómami po desaťročia, začali byť odrazu po provokáciách extrémistických skupín, spochybňované. Miestni Rómovia vo filme ukazujú oddanosť domovu a ich životnému štýlu zoči-voči stupňujúcemu sa tlaku.
Dokument bol vytvorený a produkovaný Robertom Haasom, Marii Balážovou-Melníkovou, Petrou Šarkoziovou, Emilom Balogom a Joshom Mauserom pod vedením filmárov Kevina Burka (Compass Nomad Media, USA) a Richa Beckmana (University of Miami, USA).
Radi by sme touto cestou poďakovali predovšetkým RTVS, ako aj GipsyTelevision, ktoré pomohli pri filmovaní a tvorbe dokumentu.

Pozri si trailer na http://www.romahomeland.org/.

Dokument je súčasťou projektu Europe: A Homeland for the Roma
(Európa: Domov pre Romóv), ktorý realizuje Transitions (Česká republika) a na Slovensku MEMO 98, v spolupráci s ďalšími partnermi v strednej s východnej Európe (v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsko) a v Spojených štátoch.
Cieľom projektu je zvýšiť viditeľnosť rómskej snahy o akceptáciu, odbúravať stereotypy a zároveň zlepšiť šancu zamestnať sa skupine rómskych a neromských žurnalistov, poskytnúc im pokročilé multimediálne dokumentaristické zručnosti.
Projekt nadvázuje na úspech projektu Colorful but Colorblind (Farební, alefarboslepí), ktorý v rokoch 2010 a 2011 spojil 50 rómskych novinárov snovinármi z majoritnej populácie, vytvoriac 25 videopríbehov.
Súčasný slovenský príbeh tvorí jednu z kapitol dokumentárneho filmu Náš sen, predstavujúci zároveň štyri ďalšie príbehy zamerané na problémy, ktorým rómske komunity čelia v Európe. Všetkých päť kapitol natočili kreatívne tímy rómskych a nerómskych žurnalistov v spolupráci s editormi zo Spojených štátov.
Okrem slovenského príbehu premietneme aj príbeh z Českej republiky (Pretože je nádej).

Po premietaní bude nasledovať panelová diskusia s jedným z tvorcov filmu Róbertom Haasom, ako aj s výkonnym producentom Richom Beckmanom. Diskusiu bude moderovať Ivan Godársky, koordinátor projektu “Európa: Domov pre Rómov” na Slovensku.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou, jej Programom základných práv a občianstva (Fundamental Rights and Citizenship Programme), vďaka podpore zo strany ERSTE Foundation, ako aj Open Society Foundation a jej Programu nezávislej žurnalistiky.