okt

14

utorok o 18:00

MESTO AKO POLITIKUM I: VEREJNÝ PRIESTOR (NE)SAMOZREJMÝ?

Kto má právo na mesto? Je verejný priestor samozrejmý – jedná sa ohistoricky daný atribút mesta? Kto sú aktéri mestského verejného priestoru akto sa má vyjadrovať kjeho utváraniu? Aký je presah verejnej sféry / politiky do verejného priestoru – ako sa tvoria rozhodnutia? Je existencia mestského verejného priestoru v ohrození?

Predmetom prvej zo série diskusií ospráve vecí verejných bude bližšie predstaviť niektoré významné myšlienkové koncepty, ktoré sa zaoberajú definovaním a interpretovaním pojmu mestského verejného priestoru. Pri transformácii a premenách miest sa do popredia dostáva vyjednávanie ovýznamoch priestoru, ktoré je sprevádzané permanentnýmkonfliktom. Pozrieme sa na základné východiská sociologických, politicko-ekonomických, či urbanisticko-plánovacích prístupov, ktoré stoja za aktuálnymi diskurzmi reflektujúcimi problémy akonflikty odohrávajúce sa v súčasnom meste, Bratislavu nevynímajúc.

S Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) budú diskutovať odborníci zo Slovenska aČeskej republiky naprieč disciplínami sociológie, architektúry a filozofie – Slavomíra Ferenčuhová, Martin Jančok, Martin Škabraha a Peter Vittek.

Mesto ako politikum je sériou troch diskusií o správe vecí verejných organizovaných v priebehu októbra združeniami Local Act a A4-priestor súčasnej kultúry.

Na prvé dve diskusie Verejný priestor (ne)samozrejmý? (14.10.2014) a Kultúra (ne)potrebná? (22.10.), ktoré sa budú zaoberať problematikou mestského verejného priestoru a tvorbou kultúrnej politiky, pozývame na pódium viacerých odborníkov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí disponujú širokou sumou teoretických poznatkov i praktických skúseností v daných oblastiach. Záverečnou diskusiou bude verejná panelová diskusia Ako (ne)spravovať mesto? (28.10.) s kandidátmi na primátora mesta, ktorých budeme konfrontovať s výstupmi artikulovanými na dvoch predchádzajúcich diskusiách.

Realizujú:
Local Act
je nezávislá iniciatíva reagujúca na každodennosť a aspekty, ktoré napomáhajú vytváraniu miest vpriestore. Venuje sa témam súčasného mesta realizáciou performancií, happeningov a diskusií prebúdzajúcich (nás) z kultúrnej amnézie. www.localact.sk
A4 – nultý priestor je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. www.a4.sk

Partner:
Creative Europe Desk Slovakia

Kancelária Creative Europe Desk je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov. http://www.cedslovakia.eu

FB event:http://on.fb.me/1pGDZ3A