nov

11

utorok o 18:00

OZVENY MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNYCH FILMOV JI.HLAVA

Výber toho najlepšieho, čo priniesol 18.ročník najväčšieho stredoeurópskeho festivalu autorského dokumentu MFDF Ji.hlava. Okrem toho, že ide o zásadnú udalosť v našom filmovom priestore, festival rád provokuje (diskusiu), spochybňuje a prekračuje hranice (už dávno nielen medzi dokumentom a fikciou). No existujú vôbec ešte hranice? Slovami riaditeľa festivalu Marka Hovorku: „Podstatou dokumentárního kinematografu je vnější i vnitřní svět ve své složitosti, vrstevnatosti, historii i přímočarosti. Dokumentární krajina se rozpíná jako vesmír a s vesmírem zároveň.“ Pre tých, ktorí toto rozpínanie koncom októbra nezažili osobne alebo nestihli všetko poňať, prinášame v A4-ke malú ochutnávaku.

18:00 Je nám spolu dobře / Happy Together, Saša Dlouhý, Česká republika, 2014, 80 min.
Trailer: http://www.happytogether-film.tv/

Portrét rodiny českého sinologa, který se vydává do čínského maloměsta naplnit své sny a navázat na čínsko-československé vztahy započaté v padesátých letech minulého století. Zachycení reálného života současné Číny očima nezaujatého pozorovatele v kontrastu s adaptací mladého a silně věřícího páru na nové prostředí. Odlišné zvyky, rozdílná kultura, všudypřítomné znečištění, ale na druhou stranu touha po vykonání velkého úkolu nebo potřeba netradiční výchovy svých synů.
Saša Dlouhý je novinář, producent a dokumentarista. Natáčel zprvu přírodovědné dokumenty, například Valdéz, ráj velryb (2009). Jeho nejznámější snímek Trafačka – Chrám svobody (2011) zachycuje příběh prázdné tovární haly.

Aportrait of the family of a Czech sinologist, who sets out to live in a small Chinese town in order to fulfil his dreams and continue in the footsteps of Chinese-Czechoslovak relations begun in the 1950s. The reality of life in contemporary China is presented through the eyes of an unbiased observer, contrasted with the strongly religious young couple’s attempts at adapting to their new life. Different customs, different cultures, pollution everywhere, but also a desire to perform a great undertaking and to find an unconventional and strict upbringing for their sons.
Saša Dlouhý is a journalist, producer and documentary filmmaker. He originally filmed nature documentaries, including Valdez: The Whale Paradise (2009). His most famous film – Trafačka: Temple of Freedom (2011) – captures the story of an empty factory building.

FB event: http://on.fb.me/1106J28