nov

21

piatok o 18:00

DRAMA QUEER // POETKY

Nová slovenská poézia ♀ M. Ábelová, K. Kucbelová a I. Pekárková.
Podujatie pripravilo OZ literarnyklub.sk.