nov

22

sobota o 20:00

DRAMA QUEER //
JARO VIŇARSKÝ: NIKDY NEZALIATY ČAJ

predpredaj vstupeniek

Koncept, choreografia, scéna, svetelný dizajn a interpretácia J. Viňarský, hudba J.-P. Rameau, J. Vlk, text piesne Z. Džadoň, zvukové a hudobné aranžmá D. Vrbík
Tanečné sólo Jara Viňarského Nikdy nezaliaty Čaj, za ktoré získal tento choreograf a tanečník v roku 2003 druhú cenu v choreografickej súťaži Jarmily Jeřábkové pre mladých choreografov do 30 rokov v Prahe, skúma hranice mužského a ženského sveta v človeku, rovnako ako rozpor medzi spoločenskou rolou muža a jeho skutočnými vnútornými pocitmi. Predstavenie stavia na každodennom boji muža za jeho „mužnosť“ – a to pred sebou samým, i pred všetkými ostatnými. Nikdy Nezaliaty Čaj je úprimná spoveď s autobiografickými rysmi, reflektujúca situáciu jedinca, búriaceho sa proti spoločenským konvenciám, ktorá zaujme predovšetkým svojou intimitou a mimoriadnou čistotou umeleckej výpovede.