dec

02

utorok o 10:00

FESTIVAL DAMIANA VIZÁRA

Festival ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťou s psychickým ochorením, ich priaznivcov a pracovníkov s nimi

9:30 – 10:00 Prezentácia, prehliadka vystavených výtvarných prác. Zápis do prezenčnej listiny.
10:00 – 10:15 OTVORENIE FESTIVALU: PhDr. Bohuslava Hábovčíková, CSc.- 20. výročie vzniku KZNE SR
10:15 – 10:45 Divadlo KAMKO: „hľADÁM ťA EVA“ (30 min.)
10:45 – 11:00 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VIII. ročníka medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže Rozhľady 2014 – poézia
11:00 – 11:15 Rozhľady I. – čítanie ukážok víťazných prác
11:15 – 11:20 Dominik Grussman – hra na klavíri
11:20 – 11:35 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV – próza
11:35 – 11:40 Dominik Grussman – hra na klavíri
11:40 – 11:55 Rozhľady II. – čítanie ukážok víťazných prác
11:55 – 12:10 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV – výtvarné umenie
12:10 – 12:45 Divadlo Dúhadlo: Všetci sme na jednej lodi (35 min.)
Ukončenie Festivalu DV a pozvánka na Ozveny MPPFF do Ligy, 9.12.2014.

viac na www.festivaldv.wordpress.com.

FB event:http://on.fb.me/1wabnYw