jan

22

štvrtok o 16:30

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI o dejinách výtvarného umenia – 1. časť: Kubizmus

Tvorivé dielne vhodné pre deti od 4-6 rokov

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20.storočia až po súčasnosť. V teoretickej časti sa oboznámia s rôznymi štýlmi a technikami, ktoré budú v praktickej časti využívať a budú pracovať na tvorbe vlastného dielka. Kurz má 10 častí a bude prebiehať 1 krát týždenne. Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková.

1. Téma kurzu / Kubizmus: predstavenie kubismu, princípov kubistickej maľby a tvorby Pabla Picassa, Georga Braqua. Maľovanie hudobného nastroja(napr. gitary) pomocou šabloniek. Dopĺňanie tvarov, kolážou. Inšpirácia kolážami Pabla Picassa.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk

Vstupné je 6 € jednorázovo, 50 € celý kurz