feb

28

sobota o 18:00

25 rokov ARTFORA

Známe bratislavské kníhkupectvo a vydavateľstvo oslavuje štvrťstoročnicu. V priebehu tohto času sa z neveľkého obchodu (pôvodne na ulici Červenej armády) stal dôležitý kultúrny bod hlavného mesta. Artforum vzniklo krátko po revolučných udalostiach v roku 1989 a bez prestávky funguje dodnes. Oslava tak bude nielen príležitosťou pripomenúť si 25 rokov existencie kníhkupectva, ale aj hodnoty, na ktorých od začiatku stojí: slobodu, rôznorodosť názorov a najmä otvorenosť dobrodružstvu myslenia.