mar

04

streda o 20:00

OBERHAUSEN ON TOUR: Best of the International Competition

Medzinárodný festival krátkeho filmu Oberhausen je najstarším festivalom svojho druhu na svete. Už 60 rokov je výkladnou skriňou nových tendencií vo vývoji filmového média, objaviteľom nových trendov a talentov a v neposlednom rade jednou z najdôležitejších inštitúcií, zaoberajúcich sa výhradne krátkym filmom. Krátky film je totiž nielen divácky atraktívnym médiom, ale i priestorom, ľahšie prístupným pre začínajúcich tvorcov, nabádajúcim k experimentu a inovácii, ktoré môžu stáť na počiatku novej filmovej reči… Ponúkame výber toho najlepšieho zo súťaže 60. ročníka.