mar

05

štvrtok o 20:00

Creation 2014

Spoluautori a účinkujúci J. Tereková, E. Lacková, J. Ptáčin, G. Paschová

Inšpiráciou pre vznik poetického tanečného predstavenia sa stali básne Michala Habaja zo zbierok Korene neba a Michal Habaj. V predstavení zaznie originálna hudba od Josepha Champagnon a Jimi Sofo. Kyborg je zloženina slov kybernetický organizmus, alebo tiež kybernetické riadený organizmus.Pojem prvýkrát použil Manfred Clynes a Nathan Kline v roku 1960. Kyborg predstavuje syntézu organických a mechanických častí. Mechanické súčiastky sú zvyčajne nesnímateľné a ich montáž alebo demontáž sa vykonáva formou chirurgického zákroku. U kyborga je teda vždy prítomná organická časť aj mechanická časť. Vôľa môže byť pri zákroku, či výrobe kyborga čiastočne, alebo úplne potlačená. Organizuje bees-R v spolupráci s A4. Vznik predstavenia podporený MK SR.