mar

26

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia: téma Akčné umenie

Cena workshopu je 6 € / Vhodné pre deti od 4-6 rokov

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20.storočia až po súčasnosť.Teoretická časť sa bude venovať základom akčného umenia. V praktickej časti budú deti tvoriť vlastnú akciu a zdokumnetujú ho formou fotografie. Deti zoznámime s technikou fotografovania. Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk.