apr

02

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia 20.storočia – téma: Surrealizmus

Cena workshopu je 6 € / vhodné pre deti od 4-6 rokov

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20. storočia až po súčasnosť.

Teoretická časť sa bude venovať princípom surrealizmu, tvorbe Reného Magrida, snového automatizmu a dielam Salvatora Daliho.V praktickej časti budú deti maľovať na tému rozprávky Alica v krajine zázrakov.

Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk.

Krátke video z tvorivých dielní si môžete pozrieť tu: