apr

11

sobota o 19:00

kulturEASTa 3 – Mocni večar novej vichodňarskej kulturi

19.00 (divadlená sála) – filmová sekcia -tri krátke filmy zachytávajúce netradičným spôsobom život na východnom Slovensku.

Stendap Tomaša Hudaka 1

20.00 – (divadelná sála) divadelná sekcia – divadlo KĽUD – predstavenie Kraľ Zempľina -divadelná absurdná komédia na motívy hry Alfreda Jarryho Kraľ Ubu a skutočného príbehu podnikateľa žijúceho na Zemplína, ktorý sa za kráľa Zemplína sám korunoval vpôvodnom zemplínskom dialekte bez falošných titulkov.

Stendap Tomaša Hudaka 2

21.15 – (krčma) Výstava obrazov vytvorených mladými umelcami zvýchodného Slovenska + ich umelecká “spoveď”

21.45 – (krčma)Prezentácia ačítané ukážky z nového čísla nezávislého východoslovenského časopisu Vajčak4, v ktorom uverejňujú literárne diela mladí autori píšuci vo východoslovenských dialektoch…

Stendap Tomaša Hudaka 3

22.00 – (divadelná sála) Koncert – Ľubo Burgr a Pijoni hrajú piesne

legendárnej prešovskej kapely Ali Ibn Rašid.

23.00 – (krčma) DJ Kubo a Good mood.