apr

13

pondelok o 19:00

Nové médiá v slovenskom divadle

Súčasnosť je poznamenaná najrôznejšími technologickými výdobytkami, ktoré prenikajú nielen do každodenného života, ale aj do spoločenských a umeleckých sfér. Stávajú sa často predmetom inšpirácie či homogénnou súčasťou tvorivého procesu i umeleckého výstupu. A divadlo samozrejme nie je výnimkou.

Čo dnes chápeme ako „nové médiá“? Aký je rozdiel medzi multimediálnym a intermediálnym? Aké spôsoby a možnosti využitia v divadle ponúka video art? Čo je to 3D mapping? Kde sú hranice prenikania filmových technológií a princípov do divadelného umenia? O takýchto a podobných otázkach budú spolu diskutovať divadelníci i divadelní teoretici. Organizujú študenti VŠMU.