apr

23

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia – téma: Suprematizmus

Cena workshopu je 6 € / ceý kurz (10 lekcií 50€)

vhodné pre deti od 7-11 rokov

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20. storočia až po súčasnosť.

V teoretickej časti im predstavíme princípy abstratktnej maľby, tvorbu Kazimíra Maleviča a Pieta Mondriana. Deti budú za pomoci jednoduchých tvarov a technikou fúkania farieb vytvárať abstraktné dielka.Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková. Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk.

Krátke video z tvorivých dielní si môžete pozrieť tu: