apr

29

streda o 20:00

Petra Fornayová: Všetko, čo mám rada

Petra Fornayová

Všetko, čo mám rada / Súkromná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

Koncept, réžia, interpretácia:

Petra Fornayová

Dramaturgia, výber hudby:

Peter Šulej

Video:

Adam Hanuljak

Texty:

Peter Šulej, Petra Fornayová

Vizuálny dizajn:

Ján Ptačin

Vdokrútkach účinkujú:

Alena Lelková, Bruno Weissel, Zuzana Knézlová, Maxim Uvíra, Ambróz Šulej, Renáta Bubniaková, Teodor Ptačin, Lucia Kašiarová, Petr Voříšek, Egon Voříšek, Monika Čertezni, Monika Čertezni ml., Miloš Lacika

Zdroje textov:

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR_ 2001, Správa zo Železnej hory_USA_1966, Peter Šulej _Nódy, Peter Šulej_Návrat veľkého romantika

Texty číta:

Lucia Hurajová

Použitá hudba:

Jovanotti _Salvami, Henry Purcell_Fantasia pre violončelo 3 Gmol,

Alva Noto_02 u_06, Tomáš Sloboda_Máme sa veľmi dobre

Produkcia:

AST

Premiéra:

Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, 17.5.2012

Predstavenie podporil Nadačný fond Telekom / Nadácia Intenda aMK SR.

_ _ _

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života a smerujúci k takému funkčnému modelu, ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby azáujmy, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života.

(časť Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001)

Ak sú problémy, musím sa zamerať na to, čo mám rada. Alebo na väčšie problémy – najlepšie zásadné areálne. Výsledok: zistenie, ako je mi vlastne dobre.