máj

01

piatok o 19:00

Beehive Design Collective: The True Cost of Coal

Beehive Design Collective je rôznorodá sieť umeleckých aktivistov a komunitných organizátorov z USA. Venujú sa množstvu tém – od biotechnológie, extrémnej ťažby prírodných zdrojov, globálneho obchodu až po jedlo a poľnohospodárstvo, kolonializmus minulý aj súčasný. Ich misiou je “opeľovať grassroots iniciatívy” tvorbou kolaboratívnych ilustrácií, ktoré rozoberajú zložité geopolitické otázky a podporujú diskusie o dôležitých aktuálnych udalostiach.

Rozmerné, často niekoľkometrové ilustrácie sú založené na väčšinou nevypočutých hlasoch ohrozených komunít, ktoré sú preložené do univerzálneho jazyka bájok a distribuované ako anti-copyrightové vzdelávacie pomôcky pre jedincov a komunity. Člen kolektívu Tyler Norman sa podelí o ilustrácie a príbehy, ktoré motivujú a inšpirujú. Predstaví ilustráciu “The True Cost of Coal” a vtiahne nás do príbehu o našej závislosti na uhlí.