máj

08

piatok o 18:00

Artyčok.tv: Close Up

Artyčok.tv predstavuje výstavu, ktorá v približne rovnakom čase prebehne v Čechách a na Slovensku. Slovenská časť výstavy pozostáva z prezentácie niekoľkých dielov Kritického seriálu.

Autormi vybraných dielov sú: Erik Sikora, Jana Kapelová/ Slovensko; Pavel Sterec, Janek Rous /Česká Republika a Darka Radosavljevic Vasiljevic v kurátorskej koncepcii Marije Rados/ Srbsko. Tieto práce vznikli v rámci spoločného projektu Close Up, a môžete ich vidieť na TV v kaviarni A4-ky. Výstupom projektu bola okrem výstavy aj kniha a konferencia s rovnakým názvom.

Dnešná finisáž bude obohatená o premietanie videa Detail, ktoré predstaví Vjera Borozan a Jiří Havlíček