máj

11

pondelok o 20:00

Debris Company: Epic

Réžia a koncept J. Vlk; Účinkujú J. Hrčka, D. Raček, N. Rafaelisová, S. Vlčeková, Choreografia S. Vlčeková

Epic je parafráza brechtovského divadla v 21. storočí. Debris Company skúma vo svojej novej produkcii krízu a kapitalizmus. Spája pôvodný text, voľne inšpirovaný Brechtom a svoj typický pohybový slovník, ktoré sú komentárom k neustále sa premieňajúcemu konfliktu medzi prácou a peniazmi, medzi bohatými a chudobnými.

Projekt vznikol vďaka podpore MK SR, elledanse a in SITU.

KÚPIŤ LÍSTOK