máj

16

sobota o 20:00

Rádio Ivo: Život nedoceníš

Účinkujú Petr Marek (Midi Lidi), Johana Švarcová (Kazety), Marian Moštík (Láhor/Soundsystem)

Radio Ivo je prenos rozhlasovej hry na divadelné dosky bez akejkoľvek transformácie. Iba s možnosťou vidieť jej vznik. Hra Život nedoceníš v réžii Romany Bohunskej a jej ďalšia repríza s novým námetom.

Výrazová civilnosť a zvukový realismus v pozvoľnom tempe. Normálny príbehy zo života. Rozpačití performeri podávaju celkom suverénny výkon.