máj

24

nedeľa o 18:00

¡Viva La Película!: Arktída

Ärtico, R: Gabriel Velázquez, 2014, 78 min.

Pozoruhodný snímok, ktorý získal zvláštne ocenenie na festivale, je ochutnávkou zo súčasného španielského autorského filmu. Je omladých ľuďoch okolo dvadsiatky, s neistou budúcnosťou, bezradne tápajúcich životom na vidieku, kde majú takmer nulové pracovné možnosti. Drobné krádeže anelegálne cestičky im preto nie sú vôbec cudzie. Naturalistický portrét piatich mladých ľudí, stratených vo svete postihnutom ekonomickou krízou, vo svete, ktorý im nedáva možnosť dôstojnej existencie a spoločnosti, ktorej sú ľahostajní.

Ani rodina už nie je žiadnou istotou azázemím, ktoré podrží avydrží. Príbehy, sčastými významovými výpustkami, sa odvíjajú nelineárne a režisér kladie dôraz na rytmus a vizuálnu stránku filmu, takže kamera výrazne ovplyvňuje atmosféru filmu.

Svojím pohybom spoluurčuje psychológiu postáv a obrazovou kompozíciou dáva vyznieť kľúčovým témam – násiliu na ženách, drogám, mladistvej delikvencii, nechcenému počatiu acelkovej bezradnosti mladej generácie, ktorá nemá žiadne pozitívne vzory.

Arktída/ Ärtico, R: Gabriel Velázquez, 2014, 78 min.

Pliaga / La Plaga , R: Neus Ballús, 2013, 82 min.

Arktída/ Ärtico, R: Gabriel Velázquez, 2014, 78 min.

Pliaga / La Plaga , R: Neus Ballús, 2013, 82 min.