aug

19

streda o 18:15

Mikrofestival: Kde sa dvaja bijú, tam… (TOTE TAM)

Réžia Emília Šavelová, hudba E.Hradecký – Haló, černošský spirituál “Keď svätí pochodujú”

Účinkujú: starší brat – Patrik Kellner, mladší brat – Adam Kubala

O dvoch bratoch a jednom zdroji ich záujmu. Počas existencie literárno-dramatického odboru pri ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku postupne vzniklo i zaniklo niekoľko divadelných zoskupení (tak to často na ZUŠ-kách s príchodom nových žiakov a odchodom starších „vyslúžilcov“ býva).

Zrod divadelného súboru TOTE TAM sa datuje od roku 2008. Počas siedmich rokov svojho pôsobenia sa súbor, okrem podujatí na domácej kežmarskej pôde, predstavil aj na rôznych divadelných prehliadkach a súťažiach na Slovensku i v zahraničí.

Podľa toho, čo sa v ktorom roku „urodí“, sa TOTE TAM s úspechom prezentuje na festivaloch pantomímy a pohybového divadla, divadla hraného deťmi, divadla mladých, divadla dospelých pre deti či divadla poézie.

A4 – priestor súčasnej kultúryzapĺňa na konci leta kultúrnu dieru amatérskeho divadla v Bratislave – ponúka ochutnávku toho najlepšieho, čo v ostatnej sezóne ochotníckeho divadla na Slovensku vzniklo.

Dramaturgiaprvého ročníka sa zamerala najmä na divadlo mladých, ktoré sa na javiskách prezentuje svojou sviežosťou, ľahkosťou a súčasne zaujímavým divadelným jazykom.

Vstupné: 8€ celodenná permanentka/3€ vstup na jedno predstavenie