sep

10

štvrtok o 15:00

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia. Téma: secesia & Gustav Klimt

Kurz je zameraný na spoznanie tvorby a života umelcov, ktorí výrazne ovplyvnili výtvarné umenie 20. storočia. Deti sa v teoretickej časti oboznámia stručne s ich životom a vďaka obrazovej projekcii aj s ich dielom.

V praktickej časti si budú môcť vyskúšať spôsob ich rukopisu a tvoriť na zaujímavé témy. Prvý workshop dňa je pre deti od 7-11 rokov, druhý je pre deti mladšie vo veku od 4-6 rokov.

Vstupné:6€ jednorazovo, 50€ celý kurz

S finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.