sep

15

utorok o 19:30

Slavapolis: multimediálna symfonická skladba / koncert v priestorovom zvuku

Skladba R. Pepucha, J. Ďuriš, M. Hradil, M. Tóth, R. Rudolf, M. Zavarský, M. Kundlák, hudba M. Noga (bas trombón), J. Tomka (husle), L. Ďurišová (violončelo), protofilm J. Pišek (objekty), P. Zakuťanský (objekty), A. Danóczi (ľudia, fenomén), K. Furuko (príroda, kultúra), A. Kajan (kultúra), VJ Jakub Pišek

Viacgeneračné vystúpenie slovenských umelcov inšpirované Geniom
[loci : regionis : populi]. Audiovizuálna kompozícia v siedmich častiach, kombinujúca prednahratý video materiál s komponovanou elektroakustickou hudbou, živými hudobníkmi a live VJ-ingom.

Témou je Bratislava – nenápadné európske mesto plné prekvapivých detailov, na ktoré sa zameriavajú objektívy, mikrofóny a mysle umelcov s cieľom predstaviť genia loci tohto prostredia v mozaike rôznych perspektív autorov niekoľkých generácií.

Prenos: Rádio Devín (live), EURORADIO EBU (satelit), iTV (stream). Organizuje RTVS.