sep

24

štvrtok o 15:00

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia. Téma: geometrická abstrakcia & Sonia Delaunay

Kurz je zameraný na spoznanie tvorby a života umelcov, ktorí výrazne ovplyvnili výtvarné umenie v 20. storočí. Deti sa v teoretickej časti oboznámia stručne s ich životom a vďaka obrazovej projekcii aj s ich dielom.

V praktickej časti si budú môcť vyskúšať ich spôsob rukopisu a tvoriť na zaujímavé témy. Prvý workshop dňa je pre deti od 7-11 rokov, druhý pre deti mladšie vo veku od 4-6 rokov.

Vstupné: 6€ jednorazovo, 50€ celý kurz

Zápis:tvorivedielne@a4.sk

S finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.