okt

05

pondelok o 18:00

Michal Cáb: Plural

Český zvukový a multimediálny umelec Michal Cáb představí work in progress projektu, ktorým se túto jeseň v rámci Visegrad Artist Residency Programu v A4 zaoberá.

Ide o modulárny multikanálový zvukový systém, ktorého hardvérovú zložku tvorí sieť bezdrôtovo propojených mikropočítačov Raspberry Pi a autorský riadiaci softvér naprogramovaný v Pure Data.

Môžete sa tešiť na krátky koncert a prezentáciu s následnou diskusiou v A4 Kafé.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Cáb
http://ticho.multiplace.org/
http://artycok.tv/lang/en-us/8130/cab-michal