okt

08

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia. Téma: nízky reliéf & Ben Nicholson

Kurzje zameraný na spoznávanie tvorby a života umelcov, ktorí výrazne ovplyvnili výtvarné umenie 20. storočia. Deti sa v teoretickej časti oboznámia stručne s ich životom a vďaka obrazovej projekcii aj s ich dielom.

Vpraktickej časti si budú môcť vyskúšať spôsob ich rukopisu a tvoriť na zaujímavé témy. Prvý workshop dňa je pre deti od 7-11 rokov, druhý pre deti mladšie, vo veku od 4-6 rokov.

BenNicholson (1894-1982) bol britský umelec ovplyvnený kubizmom a abstraktným hnutím, ktorého maľby a objekty vynikajú subtílnou textúrou a jednoduchými formami.

Vstupné: 6€ jednorazovo, 50€ celý kurz

Prihlášky:tvorivedielne@a4.sk

S finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.