okt

09

piatok o 20:00

Festival autorského divadla Pro-téza. DISK Trnava: Stabilizácia (SK)

Réžia B. Uhlár, scenár kolektív,výtvarná spolupráca P. Halík,zvuky R. Tibenský,hrajú J. Belica, M. Brežák, D. Duban, M. Chudá, Z. Jankowská,B. Mosný, V. Ostatníková, J. Rampák, A. Sersenová, P.Tilajčík

Divadlo DISK vo svojej jubilejnej šesťdesiatej sezóne vychádza zo svojhopevného činoherného zázemia a vo fragmentarizovanej kompozícii námobnažuje banálne životné situácie, ale aj férické vidiny.

Vnútrodruhová agresivitaje znovu impulzom ku krutej prezentácii vzťahov medzi ľuďmi, ale sme ajsvedkami nežného porozumenia. I keď niekedy s tragickým obsahom.

Po predstavení nasleduje diskusia s tvorcami.