okt

31

sobota o 20:00

Miroslav Tóth a Marek Kundlák: Oko za oko

Účinkujú M. Kundlák – barytón, S. Szabo – falzet, hudba M. Tóth, Libreto, dramaturgia M. Kundlák, M. Tóth, divadelná réžia M. Kundlák, filmová réžia, strih, kamera M. Tóth, hudobníci A. Gál – violončelo, M. Havrila – trombón, K. Gergő – barytón saxofón, M. Paľko – cimbal, M. Szilveszter – drums, zbor extenzívnych spevákov P. Torkošová, K. Hanzenová, A. Anderluh, Juhász O. A., A. Čonková, dirigent M. Tóth

Jednoaktová video opera pre dvoch sólistov, zbor extenzívnych spevákov a malý ansámbel. Dej sa odohráva v Humennom. Skúma otázku fiktívnej adaptácie bývalého profesionálneho vojaka na civilné pracovné prostredie po ukončení služby v ozbrojených silách.

Hlavný hrdina postupne obchádza mesto a vyberá si miesto na založenie fabriky. Vzniká konfrontácia medzi životom v realite a reminiscenciou na armádny život.

Hrdina sa snaží využiť potenciál “zabudnutosti” mesta ako “trojuholníku smrti” – oblasti roky zamorenej trojicou veľkých fabrík (Humenné, Strážske a Vranov nad Topľou) – známou vysokou nezamestnanosťou.

Opera kombinuje dokumentárne filmové prvky s prednahratým spevom na videoprojekcii, komponovanou a improvizovanou hudbou a javiskovou hereckou akciou.