nov

08

nedeľa o 20:00

Nu Dance Fest: My Sisters´Collected Fantasies. POP

Intepretácia L. Hillen, F, Schellekens, I. Tomasi, hudba, zvuk L. Kramer, svetelný dizajn My Sisters’ Collected Fantasies

Umelci aj diváci sa vydávajú spoločne na krátke ale intenzívne audio-vizuálne dobrodružstvo. Jeho intenzita je porovnateľná s intenzitou zábavných parkov.

Vďaka silným zvukovým a svetelným efektom si publikum nájde sotva čas na rekapituláciu, čo sa deje. Divák zotrváva v okamihu zachytávajúc festival dojmov.