nov

13

piatok o 18:30

Festival slobody: Hana

„Človek musí byť celkom dolu, alebo bohovsky vysoko, aby si mohol robiť špásy.“

Kremnické divadlo v podzemí predstavuje rozprávkový horor mladej idealistky. Má si zachovať svoje hodnoty, alebo zachrániť otca z väzenia? Neriešiteľná situácia 18-ročnej Hany v dobe budovania krutého socializmu.

Zmätená, nerozhodná, frustrovaná z vlastnej nemohúcnosti prežíva zápas so svojim svedomím. Rodina je narušená, viera v dobro a spravodlivosť potlačená. Nájde Hana svoj pevný bod? Vedie cesta k šťastiu cez život obyčajnej omylnej ženy? Alebo, existujú novodobí hrdinovia?

Po divadle diskusia.