nov

21

sobota o 18:00

NOC DIVADIEL / DRAMA QUEER: Juraj Bako, Ladislav Mednyánszky: Δ Ψ (Nyuli- Zajko), Divadlo φ, Bratislava

Námet, réžia a obsadenie: J. Bako, dramaturgia: M. Garajszki, hudba: O. Jakubek, scéna: J. Jurinová, produkcia: M. Čisárová, M. Lacková, hlasy: M. Kalinková, V. Štefko

Inscenácia bratislavského Divadla φ pracuje s prvkami výtvarného divadla, hľadá jeho hranice a experimentuje s nimi.

Predstavenie Δ Ψ (Nyuli- Zajko) je autorská inscenácia inšpirovaná denníkovými zápiskami svetoznámeho maliara Ladislava Mednyánszkého.

Monodráma sa venuje umelcovej osobnosti a jeho vzťahu k dlhoročnému priateľovi Bálintovi Kurdimu. Podujatie prebehne v rámci Noci divadiel.