dec

08

utorok o 9:30

KULTÚRA A MESTO: Sila príťažlivosti

Utorok / 9.30 / konferencia / potrebná registrácia

Miesto konania: Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Medzinárodná konferencia chce kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy a otvorené otázky o význame kultúry a jej postavení v kontexte súčasného európskeho mesta, akým je aj Bratislava.
Chce prispieť k diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom preskúmania prínosov kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík na úrovni miest a regiónov pre ich udržateľnosť a rozvoj.
Na konferencii vystúpia experti v oblasti kultúry a kultúrnej politiky, budú zastúpené mestá ako Berlín, Viedeň, Praha, Brno, Plzeň, Ľubľana, Riga a Košice. Nebudú chýbať príklady úspešných transformácií miest vďaka premyslenému kultúrnemu dialógu a plánovaniu.
Podrobný program na http://kulturaamesto.sk.