mar

15

utorok o 20:00

Experimental: 88:88

Réžia Isiah Medina, Kanada, 65 min., anglicky bez titulkov

24-ročný Kanaďan Isiah Medina natočil experimentálnu koláž obrazov a zvukov zo života niekoľkých kamarátov.

Slovami ťažko opísateľný film pôsobí ako hmýrenie myriád myšlienok, ako kolektívny stav mysle, ktorá sa súčasne zaoberá identitou, telom, vzťahmi, rasizmom, či politikou v najširšom slova zmysle.

Slovami Adama Cooka v Sight&Sound: “With the arrival of 88:88, the cinema has a lot of catching up to do with Isiah Medina.”