máj

03

utorok o 20:00

Prešovské národné divadlo: GOOD PLACE TO DIE

Réžia J. Rázusová, Hudba L. Chuťková, Scéna A. Szőke, Kostýmová spolupráca M. Bačová, Účinkujú T. Mischura, Z. Gibarti-Dancáková, G. Mihalčínová, M. Bodoki, J. Sisáková, M. Zeumer, T. Paľo

Bývalá seriálová hviezda, dnes učiteľ na základnej umeleckej škole – Michal, sa rozhodne naplniť svoje režijné ambície a nacvičiť s deťmi Čechovovho Platonova. Vďaka grantu z EU pri príležitosti roku koňa, naberá Koňar Platonov na základnej umeleckej škole reálne črty a Michal do príprav zapája všetkých svojich kolegov. Platonovom sa však stáva on sám a okrem tvorivej krízy, apatii a zmrazeným emóciám v meste do ktorého sa prichádza umrieť, čelí láskyplnému spiknutiu troch generačne odlišných žien.

Aké je žiť a realizovať sa na periférii? Musí človek odísť do metropoly, aby sa dostal do rebríčka tridsať do tridsať? Je na vine za neúspech mesto? Maľovala by Frída Kahlo rovnako, keby žila v meste, ako je to naše? A ako to že Kant prežil celý svoj život v jednom meste?

Tragikomédia Good place to die, ponúka magicko-grandžový pohľad na to, aký by bol Platonov, keby sa ocitol na svete dnes.