jún

23

štvrtok o 16:00

DISCUSSION: Control vs. freedom

Diskusný večer je súčasťou týždenného medzinárodného seminára pre pracovníkov s mládežou

Community work(s) 19. ­ 26. júna 2016 v Marianke (viac na http://www.ymca.sk/international/community-
works/), ktorý organizuje YMCA na Slovensku v spolupráci s YMCA George Williams College, London (UK)

a ďalšími partnermi spolu zo 7 krajín. Seminár si kladie za cieľ rozobrať hlbšie témy a navrhnúť spoluprácu
do budúcna pre vytvorenie supervízie a systematickejšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou u zapojených partnerov.

Diskusný večer v Bratislave by mal nastoliť otázky a možné smerovania, prípadne nové otázky k téme, s
ktorými bude možné pracovať v budúcnosti. Téma Control vs. Freedom je zámerne postavená viac
vyhranene, aby povzbudila diskusiu k hlbším vyjadreniam od aktérov práci s mládežou a mládežníckej
politiky ku:
• Kontext práce s mládežou na Slovensku a v UK

• Ako pracovať s mladými ľuďmi (miera kontroly ­ miera slobody)

• Ako ovplyvňuje financovanie prácu s mládežou?

• Aký typ práce s mládežou môže ľahšie získavať podporu a prečo?

• Aký model spolupráce štátu, mládežníckych organizácií a iniciatív najviac prospieva mladým ľuďom?

Diskutovať budú:

• Dr. Brian Belton: senior lektor na YMCA George Williams College London zameraného na výcvik a

vzdelávanie pracovníkov s mládežou s vyše 30 ročnou praxou v oblasti práce s mládežou a

vzdelávania, autor vyše 30 kníh, avšak stále nekonvenčný, hrdý na svoj Rómsky pôvod a

prostredie, z ktorého vyšiel, stále poskytuje inšpiráciu a kladie otázky k formám a cieľom práce s mládežou

• Zástupcovia mládežníckych organizácií: vedúci a pracovníci s mládežou

• Zástupca Rady mládeže Slovenska

• Zástupca Iuventy, Slovenského inštitútu mládeže

Chceli by sme dať priestor pre rôzne názory, nakoľko si myslíme, že táto téma je dôležitá pre udržateľnosť práce s mládežou na Slovensku

Predbežný program večera

(kvôli medzinárodnému osadenstvu a hosťom bude celý prebiehať v angličtine)

16.00 Predstavenie seminára, témy, diskutujúcich hostí

16.15 Panelová diskusia: prezentácie názorov a vstupov diskutujúcich

18.00 Prestávka

18.15 Otázky a komentáre publika, diskusia s prítomnými

19.00 ­ 20.00 Pokračovanie v neformálnych rohovoroch v kaviarni

Vstup voľný, vítaní sú všetci so záujmom o tému, najmä pracovníci s mládežou, ľudia zodpovední za

mládežnícku politiku a tvorbu stratégií, širšia verejnosť.

Organizuje YMCA na Slovensku v spolupráci s YMCA George Williams College, London, UK.

Projekt Community work(s) bol podporený grantom EÚ Erasmus+.