sep

14

streda o 20:00

Stratocluster (CZ), Experimental Ensemble Bratislava (SK)

Na osi Praha-Bratislava sa spojili dva ansámble, ktoré sa zaujímajú o spojenie súčasnej hudobnej tvorby a obrazovej zložky. Experimental Ensemble Bratislava vznikol v roku 2014 a nachádza svoju inšpiráciu predovšetkým v súčasnej komponovanej hudbe. Pražský súbor Stratocluster sa venuje prevažne multimediálnej improvizácii a interpretácii otvorených partitúr. Na záver spoločne zahrajú komponovanú improvizáciu slovenského skladateľa Daniela Mateja.

Experimental Ensemble Bratislava:

Marta Laurincová – violončelo
Alžbeta Irhová – gitara
Erika Krkošková – klavír
Michal Kubáň – husle
Martin Vyrobík – husle
Ján Tkáč – dirigent, syntetizátor, hlas, objekty

Stratocluster:

Marcel Bárta – saxofon/basklarinet
Jan Faix – elektronika
Tomáš Mika – banjo
Ian Mikyska – banjo
Jaroslav Noga – bicie, objekty

Program:

Stratocluster
Improvizovaný set – analógové projekcie, Facebook live

PAUZA

Experimental Ensemble Bratislava
Modrá
Ondrej Veselý – Pachuť
Ian Mikyska – Tri afektové štúdie
Zelená
Erika Krkošková – Soft
Červená

Stratocluster + Experimental Ensemble Bratislava
Daniel Matej • Structures, Pages (…and Improvisations)

Vstupné 5 € / 4 € predpredaj

KÚPIŤ LÍSTOK