sep

21

streda o 18:00

Poézia demokracie

Moderuje L. Krajčír, diskutéri M. Hanula, A. Draganová

Slovo poézia okrem svojho odborného literárneho významu predstavuje vo význame prenesenom aj krásu, či pôvab. Aké sú podoby poézie demokracie? V čom spočíva krása a najmä podstata tohto politicko-spoločenského zriadenia?

Odborný moderátor, historik a literárny vedec poukážu na tieto súvislosti formou diskusií, spojených s prezentovaním a výkladom umeleckej tvorby (poézie) slovenských spisovateľov 1. pol. 20. storočia, pôsobiacich v období 1. ČSR, považovanej za prvé demokratické zriadenie na našom území. Budú vysvetľovať ich sklamania, kritiku a nápady akor riešiť rôzne výzvy vyskytujúce sa vo vteajšej demokratickej ČSR. Počas prvého diskusného večera sa pokúsia nazrieť do spletitej mysle spisovateľa Janka Jesenského, ako aj hľadať paralely a väzby sú súčasnými problémami demokratického charakteru štátu.

„Ostane súčasné Slovensko liberálno-demokratické?“

V spolupráci s A4 organizuje každý mesiac občianske združenie Ladon.