okt

06

štvrtok o 20:00

PRO-TÉZA Antonia Baehr: My Dog is My Piano (Nemecko)

Koncept a kompozícia: A. Baehr, Dramaturgia: V. Castan, Zvuk: F. Bigot, Svetelný dizajn: S. Garot, R. B. Brahim, Zvukový technik: A. Anderson, Produkcia: make up productions

Jeden je rýchly, druhá pomalá. Jeden na pár hryzov zhltne všetko jedlo, tá druhá si to vychutnáva, jeden je na začiatku, tej druhej začína jeseň života. Jeden pozná svojich predkov aspoň šesť generácií dozadu, ten druhý nepozná ani svojich starých rodičov a obaja majú kovovú súčastku v tele.

Tocki a Bettina von Arnim žijú spoločne v jednom dome. Nehovoria rovnakým jazykom, sú úplne rozdielni, napriek tomu ich životy do seba zapadajú. Čo keby sa stieranie hraníc medzi pohlaviami a spoločenskou hierarchiou dotklo aj vzťahov medzi človekom a zvieraťom?

Nemecká choreografka a filmárka Antonia Baehr načrtáva subjektívny akustický portrét príbuznosti medzi svojou matkou a jej psom a prezentuje partitúru ich spoločného života.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a regionálna dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja.