okt

13

štvrtok o 18:00

Mesto ako politikum: Doprava, doprava, doprava

Štvrtok / 17.00 / diskusia

Pokračovanie série diskusií o správe veci verejných, kriticky reflektujúcich problémy a výzvy, ktorým čelí súčasné mesto. Na tému organizácie dopravy, o tom, akými nástrojmi možno na miestnej úrovni prispieť k eliminácii globálnej ekologickej stopy, obmedzovaniu dopravného chaosu, či hluku, sa bude so svojimi hosťami, odborníkmi na udržateľnú dopravu, rozprávať Bohdan Smieška.Aký úžitok z toho bude mať Bratislava? Nepribudne v dôsledku výstavby obchvatu ešte viac áut v širšom centre mesta? Ako to vyzerá s investíciami do verejnej dopravy? Myslí sa aj na lepšiu infraštruktúru, pohodlnejšie a rýchlejšie prestupovanie, či intergáciu jednotlivých druhov dopravy, ktoré by v súlade s celosvetovými trendmi malo prilákať do verejnej dopravy čo najviac cestujúcich? Má Bratislava plány pre rozvoj udržateľnej dopravy, včítane odstraňovania bariér, uprednostňovania verejnej dopravy na úkor automobilovej, vytvárania podmienok pre chodcov a cyklistov? O týchto a ďalších otázkach bude diskutovať Bohdan Smieška s Tatianou Kratochvílovou, vedúcou oddelenia dopravy v MČ Bratislava – Karlova Ves a bývalou vedúcou oddelenia dopravy na bratislavskom magistráte a Jaroslavom Martínkom, koordinátorom iniciatívy Město s dobrou adresou, z Olomouca (ČR).

Organizuje Local Act v spolupráci s A4 a s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

www.localact.sk